top of page

Je innerlijke familie

In mijn coaching gebruik ik de methodiek van de innerlijke familie van Arienne Klijn.

Wie is je innerlijke familie?
Iedereen heeft een innerlijke familie, vier gezichten van jezelf, vier brillen die je op kunt zetten, vier schilden waarmee je kunt communiceren bestaande uit het meisje, het jongetje, de man en de vrouw. Dit zijn archetypen (Carl Jung) die staan voor een universele verzameling van eigenschappen van je persoonlijkheid die ligt opgeslagen in ons collectieve onderbewustzijn. De innerlijke familie maakt duidelijk wat er van binnen gebeurt. Het meisje zorgt ervoor dat je kunt liefhebben en dat je voor anderen openstaat. Het jongetje laat je met enthousiasme ergens aan beginnen zodat je vol energie kunt spelen. De man zorgt ervoor dat je je doelen bereikt met denkkracht en daadkracht. En de vrouw is je innerlijk weten. Dankzij haar weet je wat je waard bent en wat je nodig hebt om gelukkig te zijn.
 
Waar staan je innerlijke familieleden voor?
We worden geboren als kinderen, je jongetje en je meisje zijn er vanaf het begin. Doordat je opgroeit kom je in aanraking met verschillende rolmodellen (bijvoorbeeld je ouders), waardoor je in je verdere leven de volwassen schilden ontwikkelt van de man en de vrouw. Vanuit het jongetje ontwikkel je de man met daad- en doekracht. In het verlengde van het meisje ontwikkel je de vrouw met eigenwaarde, rust, weten, ondersteunen en verzorgen vanuit realiteitszin. Als je deze familieleden goed leert kennen en met elkaar kan laten samenwerken haal je het beste uit jezelf en anderen.  Maar soms hebben je innerlijke familieleden ruzie of zet je niet op het juiste moment het juiste familielid voorop. De schaduwkanten van de schilden winnen het dan van de pluspunten/de kwaliteiten. Dit kan ervoor zorgen dat je uit balans raakt en dat dit de communicatie en het contact met anderen verstoort. Als regisseur kun je de schilden laten dansen met elkaar. Dit betekent dat je beter kunt begrijpen hoe mensen in elkaar zitten en hoe ze reageren in bepaalde situaties. Als je de innerlijke familieleden herkent is het een prachtige methodiek om bij bijvoorbeeld problemen of stressvolle situaties te experimenteren met het voorzetten van een ander schild. Laat je verrassen door het effect!

Welke innerlijke familieleden zijn sterk vertegenwoordigd bij een hooggevoelig kind met een sterke wil?
Als je kijkt naar de eigenschappen van een hooggevoelig kind dan zie je een sterk verband met het innerlijk meisje. Iedereen heeft deze eigenschappen, ongeacht sekse. Het verschil zit ‘m in het feit in welke mate het ene familielid vertegenwoordigd is ten opzichte van het andere familielid.

Als je een hooggevoelige aard hebt dan heb je een sterk innerlijk meisje (voelen)

Pluspunten van het meisje zijn o.a.:

 • Zacht;

 • Open;

 • Gevoelig;

 • Inlevend;

 • Volgzaam;

 • Kwetsbaar;

 • Erbij willen horen.

 

Hierbij hoort ook een aantal schaduwkanten die we terug kunnen zien in gedrag:

 • Onzeker;

 • Gespannen;

 • Verbijsterd;

 • Angstig;

 • Teruggetrokken;

 • Melodramatisch;

 • Niet in staat zich te verbinden.

Als je kind naast hooggevoelig ook strong-willed is zie je een sterk innerlijk jongetje (willen)

 

Pluspunten van het jongetje zijn o.a.:

 • Enthousiast;

 • Initiatiefrijk;

 • Avontuurlijk;

 • Durfal;

 • Leergierig;

 • Nieuwsgierig;

 • Eigenzinnig.

 

Ook bij het jongetje zie je schaduwkanten optreden als het niet gaat zoals gewenst:

 • Recalcitrant;

 • Dwars;

 • Ongeduldig;

 • Driftig;

 • Onrustig;

 • Prinsjesgedrag;

 • Grenzeloos.

"Als regisseur kun je wisselen van schilden en dus van perspectief" 

Hoe zet ik dit model van je innerlijke familie in?
Elk innerlijk familielid heeft pluspunten en schaduwkanten. Eigenschappen waar je baat bij kunt hebben of waar je ‘ last ’ van kunt hebben of anderen. De schaduwkanten worden vaak als iets negatiefs gezien, maar ze hebben juist een ontzettend belangrijke signaalfunctie. Bijvoorbeeld wanneer het spanningsmechanisme bij je kind optreedt. Je kind voelt zich in het eerder genoemde pretpark teleurgesteld (gespannen innerlijk meisje) en uit dit door boos te reageren (gefrustreerd innerlijk jongetje dat voorop staat). Als ouder roept dit geregeld de innerlijke man bij je op: hou daar eens mee op, je mag niet te keer gaan waar anderen bij zijn! Mijn coaching en training is gericht op het geven van inzichten door gebruik te maken van de innerlijke familie van je kind en die van jou als ouder . Welke innerlijke familieleden zie je in bepaalde situaties  voorop staan en wat voor effect heeft dit op de situatie? Welke zou je nog meer kunnen inzetten en wat gebeurt er dan? 

Innerlijke Familie Drijfverentest (IFD)
Als erkend Schilden Systeemcoach heb ik de licentie om de Innerlijke Familie Drijfverentest af te nemen. Met deze wetenschappelijk gevalideerde drijfverentest help ik ouders meer zicht te krijgen op wat hen beweegt. Hoe groot is de behoefte aan rust en verbinding? Is er drang naar autonomie en ruimte voor vrijheid? Is het van nut zijn en leven naar waarden aanwezig? Hoe graag wil je vasthouden aan patronen en resultaten behalen?
 
Een drijfveer is dat wat je van binnenuit drijft. Wat je energie geeft en waar je je goed bij voelt. Moeilijk te beïnvloeden. Het geeft richting aan je gedrag. Gedrag is wat je laat zien aan de de buitenwereld. Het is veranderbaar, zeker als bijvoorbeeld de context dit van je vraagt. Interessant is te onderzoeken of je drijfveren overeenkomen met je gedrag, of bepaalde drijfveren te weinig aanwezig zijn waardoor je je gedrag moeilijk kan stimuleren. Hoe goed komen je drijfveren aan bod in je dagelijks leven? Wat zou je willen veranderen? Kortom, wat zijn je wensen en behoeften (je aard, je meisje en jongetje) en wat zijn je waarden, wat vind je belangrijk en hoe bouw je dit op in je leven (vrouw en man)?
 
Word als ouder bewust van de behoeften en tools die je hebt en leer elke dag weer!

bottom of page